Benim güzel kardeşim

Oku, yaz, paylaş, anlat ve dinle lütfen. Başkasının ateşini yak, kendini ve insanları tahammül ile aydınlat. Bu yolda hiçbir baskıdan da korkma. Fikrin ve inancın ne olursa olsun, unutma; sensiz bu vatan bu millet bir kişi eksiktir.

PARTİ PROGRAMI

Programın temel hedefleri; Cumhuriyet değerleri, Hürriyet, Laiklik, Demokrasi. Halkın egemenliği, düşünce özgürlüğü, bireylerin yasalardan ve hizmetlerden eşit şekilde yararlanması. Toplumun her türlü korunması, ahlaki değerlerine, inancına, gelenek, göreneklerine ve tarihsel geçmişine sahip çıkılması, her daim vatan bütünlüğünün sağlanması...

PARTİ TÜZÜĞÜ

DOĞRU PARTİSİ ve işin doğrusu olarak; Mustafa Kemal ATATÜRK’ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne sonsuza kadar sahip çıkacağız. Anayasamızın ilk 6 maddesi vazgeçilmezimizdir. Partimizin politikasında; din, dil, mezhep, bölge, etnik köken ve cinsiyet farkı yoktur, bu temelde ülkemizin tüm ihtiyaçları, parti programımızda belirtilen şekilde uygulanacaktır...

Biz kimiz?

Biz dehası, cesareti, askeri yetenekleri ve devlet yönetim sistemi ile dünya liderleri arasındaki yeri hala ilk günkü gibi devam eden büyük önder Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin ilke ve kurumlarına bağlı, milli egemenlik, ‘yurtta barış, dünyada barış’ felsefesi ile hareket edecek bir partiyiz.

SAĞLIK

Sağlam bir sosyal devlet olmanın en önemli göstergesi; DOĞRU sağlık hizmetinin vatandaşlarına ayırım gözetmeksizin ulaştırılabilmesidir. Devlet olmanın, devlet gücünün sorumluluğu sağlık sistemidir. Ülkemizde, devlet ve halkımız tarafından yapılan sağlık harcamaları yıllardır artarak devam etmekte olup, karşılığı olan hizmet alınamamaktadır. Devletin asli görevi ve sorumluluğu olan ücretsiz, kaliteli, sağlık sistemi mevcut değildir. Devletin ülkesel sağlık konusunda ciddi bir sistem kurarak, bunu işlevsel, sürdürülebilir hale getirmesi elzemdir...

EKONOMİ

Devletin esas gücü, sağlam DOĞRU ekonomik yapısı, modeli, politikası ile ölçülür. Ekonomi aslında iktisat, tasarruf demektir, yani devlet haddinden fazla, hesapsız borçlanmayacak, ülkeye verimli - tasarruf modeli uygulayarak, vatandaşın refah düzeyini artırabilecek. Bu, devletin sağlıktan sonra en büyük sorumluluğudur. Vatandaşından vergi toplayarak ekonomisini yapılandıran devlet, ülkesinin topraklarını en verimli – faydalı şekilde kullanabilmeli, vatandaşını en mutlu, en refah, geleceğe umut ile bakabilen bireyler noktasına getirebilmelidir, bunun yolu doğru ekonomi politikalarını uygulamaktan geçmelidir...

ADALET

Devletin anayasasındaki hukuk devleti ilkelerinin işlerliği DOĞRU uygulanmalıdır. Kuvvetler ayrılığı sistemi asla bozulamaz, (Yasama – Yürütme – Yargı) devlet mekanizmasının üzerindedir, hukukun devlet üzerinde üstünlüğü mevcuttur. Hukuk kavramı, ulusal hukukun üstünlüğü, kanun devleti, uluslararası hukukun üstünlüğü, yasama erki ve hukukun üstünlüğü, yürütme erki ve hukukun üstünlüğü, yargı erki ve hukukun üstünlüğü gibi en önemli konular devletin, halkın bu üstünlüğe inancı için, uygulayıcıları tarafından gerektiği gibi yerine getirilmelidir...

EĞİTİM

Eğitim, en temel insan haklarından biridir. Bir devletin fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler yetiştirmeyi amaç edinmesi gerekir, DOĞRU’su budur. Milli eğitim, devletin yine en önemli politikalarından birisidir, her vatandaş eğitimden eşit hak, imkan ile faydalanmalıdır, devlet bunu sağlamak ile sorumludur. Eğitimde fırsat eşitliği, çağdaş - ücretsiz eğitim, araştırma – geliştirme, akademik gelişim, parasız – ücretsiz devlet okulları ve eğitim ile ilgili nice konular devletin sorumluluğu altındadır. Halk eğitim merkezleri, Köy entstitüleri parti programımız içinde ilk ele alınacak konular içindedir.

KADIN

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Türk kadınına verdiği değer, önem, dünyanın bir çok ülke tarihinden çok daha önce bizlere verilen seçme ve seçilme hakkı paha biçilmez değerdedir. Bugün Türk kadının bulunduğu, geldiği nokta değersizdir. Ülkemizde kadın iki önemli noktada değersizleştirilmiştir; kadın cinayetleri – kadına şiddet ve varlığı ile maruz kaldığı her türlü cinsiyet farklılığı. Bu konu DOĞRU politikalar ile, çalıştaylarda, sosyolojik, psikolojik incelemelerin sonuçları ile baştan başa, Edirne’den – Ardahan’a incelenmesi, yeniden değer kazandırılması gereken konumuzdur...

SURİYELİ GÖÇMENLER

Ülkemizde kayıtlı Suriyeli göçmen sayısı, Ekim 2020 itibari ile 3.624.517 kişidir ve nerede ise her ay 1500 kişi artarak nüfus ve topluluklarını genişletmekte, vatanımız için bir çok konuda ciddi tehdit oluşturmaktadırlar. Bu işin sorumlusu kimdir? Bu işin DOĞRU’su nedir? Artan nüsufları ve doğum hızları ile gelecek 10 yıl içinde ülkemiz için özellikle Hatay – Kilis bölgelerimizde toprak bütünlüğümüzü tehdit edebilecek konumlara geleceklerdir. Suriye’li göçmenler çok ciddi bir sorundur, bile bile devletimizin verdiği tavizler kabul edilir gibi değildir...

DOĞAL AFETLER

Ülkemizde görülen en fazla doğal afetler; deprem, yangın, sel, heyelan, çığ ve erozyonlardır. Zaten deprem bölgesi olarak bilinen topraklarımız ne yazık ki doğal afetlere uygun olmayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Son yıllarda topraklarımıza basılan siyanür, taş yapılaşma, köyden kente göç ve inşaat sektörüne yapılan yanlış yatırımlar, verilen son derece yanlış imar izinleri doğal afetlerin hızını, sıklığını arttırmakta, tetiklemektedir. Bilim insanlarımızın tüm uyarılarına rağmen, ülkemiz doğal afet yönetimi ve yatırımları hakkında DOĞRU yolu bulamamaktadır...

TARIM VE HAYVANCILIK

“Köylü milletin efendisidir, Türkiye tarım ülkesidir” Bunlar Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ülkemizin gelir kaynakları adına verdiği en önemli mesajlarıdır. Son 18 yıldır tarım ve hayvancılık üzerine yapılan baskıcı, yok edici uygulamalar, en önemli gelir kaynağımız olan bu sektörü adeta öldürmüş, yok etmiştir. Bunun yanı sıra efendimiz olacak çiftçimiz iflas ettirilmiştir. Tarım ve hayvancılık yerli, milli, DOĞRU olmaktan çıkmıştır. Tohumdan başlamak üzere, kooperatifçilik, yemcilik, sütçülük, mandracılık, hayvancılık, narenciyecilik, üreticilik, bölgesel tarımsal kalkınma, hububatçılık, tütüncülük, pamukçuluk, sağlıklı gıda, saymakla bitmeyen zengin ülke varlık ve kaynaklarımız yok edilmektedir...

TOPYEKÜN KALKINMA

Devletin ekonomi politikalarının önceliğidir. Ülkemize yapılması gerek duyulan yatırımlar, gelecek 50 yılın kalkınma planları öncelikle belirlenmiş olacaktır. Tüm yurtta, bölgelerimizin öncelikle güvenliği sağlanacaktır. Az gelişmiş bölgelerimize kalkınma ve yatırımlar için öncelik verilmesi sağlanacaktır. Kamusal alandaki yatırımlar, işsizlik, istihdam edebilme, gelişmişlik düzeylerine erişebilmek için yapacaklarımız şeffaf şekilde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır...

Twitter

Instagram

Facebook

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Bize iletmek istediğiniz mesajlarınız için

Genel Merkez:
Cemal Nadir Sk. No: 20
06530 Çankaya - Ankara
Telefon: (+90) 312 438 20 20 pbx
FaKS: (+90) 312 438 20 22
Email: iletisim@dogruparti.org.tr

Sosyal medya hesaplarımız

Partimize üyelik sürecini tamamlayarak sen de aramıza katıl, unutma; sensiz bu vatan, bu millet bir kişi eksiktir.